9 / 100

بررسی دقیق پرونده های باورنکردنی قتل که توسط بازرسان، شاهدان، خبرنگاران و خانواده های قربانیان بازگو شده است. این سریال، داستان هایی عجیب و مرگبار را به تصویر کشیده است و…

 

دانلود به صورت زیرنویس چسبیده

قسمت 01 : 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 02 : 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 03 : 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 04 : 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 05 : 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 06 : 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 07 : 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 08 : 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 09 : 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 10 : 1080p 720p | 480p | نمایش آنلاین