12 / 100

«سطح»، عرضه شده بر اپل تی وی پلاس، درباره زنی است که پس از اقدام به خودکشی تصمیم به ساختن دوباره زندگی خود می کند و درگیر این است که بفهمد چه چیزهایی باعث رسیدن او به مرحله خودکشی شد.

 

فصل اول

قسمت 1 : 480p 720p 1080p | نمایش آنلاین

قسمت 2 : 480p 720p 1080p | نمایش آنلاین

قسمت 3 : 480p 720p 1080p | نمایش آنلاین

قسمت 4 : 480p 720p 1080p نمایش آنلاین

قسمت 5 : 480p 720p 1080p نمایش آنلاین