12 / 100

مجموعه «مایک»، زندگی شخصی و حرفه ای لگام گسیخته، تراژیک و جنجالی یکی از مهم ترین چهره های فرهنگ ورزشی یعنی قهرمان سنگین وزن، مایک تایسون، را بررسی می کند.

دانلود سریال Mike دوبله فارسی

قسمت 1 : 1080p_HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 2 : 1080p_HQ | 1080p | 720p | 480p | نمایش آنلاین

قسمت 3 : 1080p_HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 4 : 1080p_HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین