4 / 100

عروسک قدیمی چاکی در یک حراج خانگی به فروش گذاشته شده است و توسط یک پسر نوجوان خریداری میشود. حال بار دیگر روح قاتل زنجیره‌ ای چارلز لی ری، این عروسک ترسناک را به تسخیر خود در آورده و مجموعه‌ ای از قتل‌ های وحشتناک را رقم میزند. این موضوع پس از مدتی شهر را به آشوب کشیده و…

فصل اول – زیرنویس چسبیده

قسمت 01 : نمایش آنلاین | 1080p HQ | 1080p 720p 480p

قسمت 02 : نمایش آنلاین | 1080p HQ | 1080p 720p 480p

قسمت 03 : نمایش آنلاین | 1080p HQ | 1080p 720p 480p

قسمت 04 : نمایش آنلاین | 1080p HQ | 1080p 720p 480p

قسمت 05 : نمایش آنلاین | 1080p HQ | 1080p 720p 480p

قسمت 06 : نمایش آنلاین | 1080p HQ | 1080p 720p 480p

قسمت 07 : نمایش آنلاین | 1080p HQ | 1080p 720p 480p

قسمت 08 : نمایش آنلاین | 1080p HQ | 1080p 720p 480p

فصل اول – دوبله فارسی

» قسمت ۰۱ : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | پخش آنلاین

» قسمت ۰۲ : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | پخش آنلاین

» قسمت ۰۳ : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | پخش آنلاین

» قسمت 04 : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | پخش آنلاین

» قسمت 05  : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | پخش آنلاین

» قسمت 07 : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | پخش آنلاین

» قسمت 07 : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | پخش آنلاین