12 / 100

آلیسون وست پزشکی است که در مورد بیمارانی صحبت می کند که یکی از اعضای بدن خود را از دست داده اند. او با ایجاد یک عضو پروتزی به آنها فرصتی دوباره می دهد و…

 

دانلود به صورت دوبله فارسی

قسمت 01 : 1080p HQ 1080p 720p 480p پخش آنلاین |

قسمت 02 : 1080p HQ 1080p 720p 480p پخش آنلاین |

قسمت 03 : 1080p HQ 1080p 720p 480p پخش آنلاین |

دانلود به صورت زیرنویس چسبیده 

قسمت 01 : 1080p HQ 1080p 720p 480p پخش آنلاین |

قسمت 02 : 1080p HQ 1080p 720p 480p پخش آنلاین |

قسمت 03 : 1080p HQ 1080p 720p 480p پخش آنلاین |