12 / 100

در سریال کیمیای روح Alchemy of Souls 2022 خواهید دید در کشور داهو، جانگ ووک در یک خانواده نجیب به دنیا می‌آید. اما رازی ناخوشایند در مورد تولد او وجود دارد که مردم سراسر کشور در مورد آن صحبت می‌کنند. او در واقع یک دردسرساز است. در این میان جانگ ووک به صورت اتفاقی با دختری به نام مو-دوک ملاقات می‌کند. او یک جنگجوی نخبه است، اما روحش در یک بدن ضعیف گرفتار شده است. حال مو-دوک خدمتکار جانگ ووک می‌شود اما مخفیانه به او یاد می‌دهد که چگونه بجنگد و..

فصل اول دانلود به صورت زیرنویس چسبیده

قسمت 01 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش آنلاین

قسمت 02 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش آنلاین

قسمت 03 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش آنلاین

قسمت 04 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش آنلاین

قسمت 05 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش آنلاین

قسمت 06 : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ | نمایش آنلاین

قسمت 07 : 480p | 720p | 1080p | 1080p HQ | نمایش آنلاین

قسمت 08 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش آنلاین

قسمت 09 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش آنلاین

قسمت 10 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش آنلاین

قسمت 11 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش آنلاین

قسمت 12 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش آنلاین

قسمت 13 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش آنلاین

قسمت 14 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش آنلاین

قسمت 15 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش آنلاین

قسمت 16 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش آنلاین

قسمت 17 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش آنلاین

قسمت 18 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش آنلاین

قسمت 19 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش آنلاین

قسمت 20 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش آنلاین