6 / 100

معرفی سریال کره ای بازرس مخفی سلطنتی و جویی 2021

را یی اون ( تکیون ) آرزو دارد که رستورانی کوچک در حومه شهر باز کند اما او فردی تمبل و راحت طلب است . اما در عین حال هوش بالایی دارد و این باعث می شود در آزمون قصر قبول و سپس به عنوان بازرس مخفی سلطنتی منصوب شود . بازرسی که به عنوام یک مقام دولتی استان هایی که در آن فساد اتفاق می افتد را گزارش می دهد را یی اون ، زمانی که با کیم جو یی ( کیم هه یون) ملاقات می کند زندگی اش تغییر می کند . کیم جو یی (کیم هه یون ) سه سال پیش با شوهرش ازدواج کرد و اکنون می خواهد از او جدا شود زیرا شوهرش معتاد به قمار است. مامور مخفی رویال کیم را یی اون و کیم هه یون برای حل پرونده ها باهم همکاری می کنند. این دو نفر سپس به دنبال یک طرح بزرگ برای کشف حقیقت و یافتن مجرمان هستند.

دانلود بصورت زیرنویس چسبده

قسمت 1:    480 | 720 | 1080 | 1080 HQ

قسمت 2:    480 | 720 | 1080 | 1080 HQ

قسمت 3:    480 | 720 | 1080 | 1080 HQ

قسمت 4:    480 | 720 | 1080 | 1080 HQ

قسمت 5:    480 | 720 | 1080 | 1080 HQ

قسمت 6:    480 | 720 | 1080 | 1080 HQ

قسمت 7:    480 | 720 | 1080 | 1080 HQ

قسمت 8:    480 | 720 | 1080 | 1080 HQ

قسمت 9:    480 | 720 | 1080 | 1080 HQ

قسمت 10:    480 | 720 | 1080 | 1080 HQ

قسمت 11:    480 | 720 | 1080 | 1080 HQ

قسمت 12:    480 | 720 | 1080 | 1080 HQ

قسمت 13:    480 | 720 | 1080 | 1080 HQ

قسمت 14:    480 | 720 | 1080 | 1080 HQ

قسمت 15:    480 | 720 | 1080 | 1080 HQ

قسمت 16:    480 | 720 | 1080 | 1080 HQ