درباره مردی به نام نعیم است؛ مردی که ۱۵ سال را در حبس گذرانده و بعد از آزادی به دنبال آن است تا بتواند در کنار دخترش ساحل زندگی کند. همسر نعیم طلاق میگیرد و سالها است که با مردی دیگر زندگی مشترک دارد و ساحل نیز همان مرد را پدر خطاب می کند. اما بعد از آزادی نعیم رابطه اش با او شکل می گیرد.

 

دانلود این فیلم / سریال از کانال تلگرام

 

لینک های خرید قسمت 7 سریال پوست شیر

(دانلود با کیفیت 480P قیمت 10000 تومان)

(دانلود با کیفیت 720P قیمت 10500 تومان)

(دانلود با کیفیت 1080P قیمت 12000 تومان)

(دانلود با کیفیت 1080hq قیمت 13000 تومان)

(دانلود با کیفیت Bluray قیمت 15000 تومان)

(دانلود تمامی کیفیت ها قیمت 30000 تومان)

 

لینک های خرید قسمت 6 سریال پوست شیر

(دانلود با کیفیت 480P قیمت 10000 تومان)

(دانلود با کیفیت 720P قیمت 10500 تومان)

(دانلود با کیفیت 1080P قیمت 12000 تومان)

(دانلود با کیفیت 1080hq قیمت 13000 تومان)

(دانلود با کیفیت Bluray قیمت 15000 تومان)

(دانلود تمامی کیفیت ها قیمت 30000 تومان)

 

لینک های خرید قسمت 5 سریال پوست شیر

(دانلود همه کیفیت ها قسمت پنجم)

 

لینک های خرید قسمت 4 سریال پوست شیر

(دانلود همه کیفیت ها قسمت چهارم)

 

لینک های خرید قسمت 3 سریال پوست شیر

(دانلود همه کیفیت ها قسمت سوم)

 

لینک های خرید قسمت 2 سریال پوست شیر

(دانلود همه کیفیت ها قسمت دوم)

 

لینک های خرید قسمت 1 سریال پوست شیر

(دانلود همه کیفیت ها قسمت اول)