راوی و ویجی دو برادر هستند که با هم بزرگ می شوند ولی راوی تبدیل به یک پلیس وظیفه شناس و ویجی تبدیل به یک تبهکار بزرگ می شود و…

 

دانلود همین فیلم / سریال از کانال تلگرام