8 / 100

یک شاهزاده وایکینگ جوان در تلاش است تا انتقام قتل پدرش را بگیرد.