4 / 100
داستان فیلم در مورد برادران ثروتمند اهل مونتانا به نام‌های «فیل» و «جورج بربنک» است که دو روی یک سکه‌اند. فیل مردی بی‌رحم و خوشایند است و جورج فردی بی‌احساس، سخت‌گیر اما نجیب. آن‌ها یکی از بزرگترین مزارع مونتانا را در مالکیت خود دارند. در این ناحیه مردان همچنان مرد مانده‌اند و در مقابل تغییرات دنیای مدرن قرن بیستم مقاومت می‌کنند. وقتی که جورج مخفیانه با زنی بیوه به نام «رز» ازدواج می‌کند، فیل خشمگین و بهت‌زده سعی می‌کند زندگی زن را به وسیله پسرش «پیتر» به نابودی بکشاند.