4 / 100
داستان فیلم در خصوص فردی به نام دیوید می‌باشد. وی ناامیدانه تلاش می کند تا در زمان جدایی از همسرش ، خانواده‌ی شش نفره خود را کنار هم نگه دارد. دیوید و همسرش تصمیم می‌گیرند که در روابط یکدیگر، دخالتی نداشته باشند و هر کس به سمت زندگی خودش حرکت کند. اما دیوید بازهم نمی‌تواند این موضوع را هضم کند و نسبت به رابطه‌ی جدید همسر سابق خود، بسیار بدبین است.