9 / 100
یک دختر نوجوان پس از جان سالم به در بردن از یک تصادف رانندگی که جان نامزدش را گرفت، معتقد است که او در تلاش است تا با او از دنیای آخرت ارتباط برقرار کند.