9 / 100

برداشتی آزادانه از مخترع رویایی نیکولا تسلا، تعاملات او با توماس ادیسون و دختر جی پی مورگان آن، و پیشرفت های او در انتقال نیروی الکتریکی و نور.