9 / 100

پس از دریافت اخبار تغییر دهنده زندگی، یک زوج حمایت غیرمنتظره ای از بهترین دوست خود پیدا می کنند، که زندگی خود را به حالت تعلیق در می آورد و به خانه خانوادگی آنها نقل مکان می کند و تأثیری بسیار بیشتر و عمیق تر از هر کسی می گذارد…