7 / 100

پس از به آتش کشیدن دوست پسر قاتل سریالی خود، یک زن متوهم پارانویا در یک پمپ بنزین تمام شب شغلی پیدا می کند.