9 / 100

گروهی از تبهکاران تحت شرایط مرموز گرد هم می آیند و باید با هم کار کنند تا زمانی که کار ساده آنها کاملاً از بین می رود، واقعاً چه اتفاقی می افتد.