4 / 100
فیلمی که بر اساس یک بازی ویدئویی محبوب به اسم مورتال کمبت ساخته شده است.