9 / 100

در سالهای بعد از از دست دادن برادر خواننده خود در یک تصادف اتومبیل، یک اعجوبه گیتار جوان وارد بازی می شود – که به حدس و گمان سپرده می شود که او می تواند تناسخ تازه ای از آبگوشت اواخر او باشد… خواندن همه