9 / 100
شیکاگو سال 1927 در حین ضبط موزیک تنش ها بین یک خواننده و نوازنده شیپور بالا میگیرد و …