9 / 100
یکی از ماموران سابق سازمان ام آی سیکس، مجبور می شود به دنیای پر استرس جاسوسی بازگردد. او باید از حقیقتی شوکه کننده درباره ی عملیاتی که به دست سازمان های اطلاعاتی ناشناخته انجام می گیرند، پرده برداری کند…