4 / 100

هو میچ پس از طلاق باجناق سابقش کالین، تصمیم می‌گیرد تا همراه با او برای به دست آوردن روحیه جوانی، به یک سفر جاده‌ای پر هیجان به سمت ایسلند بروند و…