9 / 100
یک کارمند فناوری آگورافوبیک در سیاتل شواهد جنایتی را کشف می کند…