9 / 100
پس از 17 سال ، یک مهاجر آنگولایی به همسر و دخترش در ایالات متحده پیوست…