9 / 100
اقتباسی بلند از رمان علمی تخیلی نوشته ی فرانک هیلبرت. داستان این فیلم درباره ی پسر یک خانواده ی اصیل است که محافظت از ارزشمند ترین دارایی و حیاتی ترین عنصر کهکشان، به او سپرده شده است.