9 / 100

وقتی پدری مجرد برای دختری نوجوان متوجه می‌شود که او یک تومور مغزی کشنده دارد، او را به یک سفر جاده‌ای می‌برد تا مادری را که سال‌ها قبل او را ترک کرده است پیدا کند و سعی کند هر آنچه را که ممکن است در طول عمرش ممکن است به او نیاز داشته باشد، به او بیاموزد.