8 / 100
داستان مزدورانی که چیزی برای از دست دادن ندارند. آنها برای نجات یک مهندس زیست محیطی که در یک پناهگاه به اسارت گرفته شده، به کار گرفته می شوند.