8 / 100

الیز و همسرش آلن بالاخره خانه عالی را پیدا کردند: خانه ای منزوی، روی یک دریاچه، و آن دو در نهایت می توانند در حالی که الیز بر روی رمان خود کار می کند کمی آرامش داشته باشند. چند هفته بعد، یک زن و شوهر به کلبه خالی همسایه نقل مکان می کنند و الیز به استقبال آنها می رود، اما متوجه می شود…