7 / 100
داستان زندگی شخصیت جوان فیلم یعنی کروئلا دویل.