8 / 100
داستان گروهی از کارمندان فروشگاه اسباب بازی که باید از یکدیگر در برابر انبوهی از خریداران آلوده به انگل محافظت کنند.