9 / 100

زمانی که به دو راک بالقوه اهل سن دیماس، کالیفرنیا گفته شد که جهان را در طی یک ماجراجویی در زمان نجات خواهند داد، خود را به عنوان پدران میانسالی می‌بینند که هنوز در تلاش هستند تا آهنگی موفق بسازند و سرنوشت خود را برآورده کنند.