9 / 100
بکی دختر نوجوانی است که برای تعطیلات آخر هفته بهمراه پدرش به کلبه نزدیک دریاچه خود میروند تا اینکه سرو کله چند آدم ناباب پیدا میشود و …